ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอบต่อ)
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอบต่อ)

วันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายเฉลิมวุฒิ แก้วสม... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

	การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง   ....ประชาสัมพันธ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบะยาว... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบะยาว... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  คะแนนด้านคณิตศาสตร์ 92.37 คะแนน... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 25564  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม  2564
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม  2564  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงค... โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาอ่านต่อ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ผู้ปกครองมอบเก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
ผู้ปกครองมอบเก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โดยคุณพ่อวิชิต คุณแม่อรอนงค์ ใจบุญ พร้อมญาติพี่น้อง แจ้งความประสงค์มอบเก้าอี้พลา... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๓
ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๓

ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง๐ ด้านการอ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ย ๘... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

หน่วยงานสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ช่วยเหลืออัคคีภัย
หน่วยงานสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ช่วยเหลืออัคคีภัย

19 เมษายน 2564, ที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ) นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการ พ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

18 เมษายน 2564, ที่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 10 บ้านโคกกว้าง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายกิตติพัส ลุนเรือง นักเรียนชั้นป... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES