ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

ผลการทดสอบด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านบะยาว
ผลการทดสอบด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านบะยาว

ผลการทดสอบด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านบะยาว                        ด้านการอ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ย 98 เต็ม 100... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

    วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางก... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้า... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้า... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรและการปัจฉิมนิเทศ
พิธีมอบวุฒิบัตรและการปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดพิธีมอบวุฒิบัต... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูทุกท่าน ร่วมกันจัดงานป... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรมนักเรียนนำไปใช้ใ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันที่  5  เมษายน  2564 เวลา 10.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายเฉลิมวุฒิ  แก้วสมครู... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่าน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองของ... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564  นายสราวุธ  รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ร่วมเป็นคณะกรรมการ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จะจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จะจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบพระคุณท่าน ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และค... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES