กิจกรรมการบริการวิชาชีพ


เมื่อ [2018-03-21 19:36:55]

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 โดยผู้อำนวยการพีรเดช ทิ้งแสน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ แก่โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ตามโครงการความตกลงร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา (MOU) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้บริการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ชำรุดและใช้การไม่ได้ ให้สามารถใช้งานได้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถมอร์เตอร์ไซค์ ฯลฯ

1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
7).
ดูขนาดภาพจริง
8).
ดูขนาดภาพจริง
9).
ดูขนาดภาพจริง
10).
ดูขนาดภาพจริง
11).
ดูขนาดภาพจริง
12).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

การพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ บนฐานนวัตกรรมระดับกลุ่มสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ บนฐานนวัตกรรมระดับกลุ่มสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๘ (บ้านฝางเหนือ) ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกว้าง
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดร.ศน.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม : ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีท่านศึกษานิเทศก์กรรณิการ์ ปานนี้
โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม : ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีท่านศึกษานิเทศก์กรรณิการ์ ปานนี้

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว&nb... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม : ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีท่านศึกษานิเทศก์กรรณิการ์ ปานนี้
โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม : ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีท่านศึกษานิเทศก์กรรณิการ์ ปานนี้

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว&nb... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนโสกม่วงดอนดู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม
โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนโสกม่วงดอนดู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี ร... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ผลการสอบการอ่านการเขียน RT
ผลการสอบการอ่านการเขียน RT

ผลการสอบการอ่านการเขียน (RT) โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ปีการศึกษา 2564... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ผลการสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
ผลการสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ผลการสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

    วันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว ข้าร่วมพิธีรับรับป้ายตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564-2568 โดยโรงเรียนบ้านบะยาว ผ่านการประเมินรอบที่ 3
โรงเรียนบ้านบะยาว ข้าร่วมพิธีรับรับป้ายตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564-2568 โดยโรงเรียนบ้านบะยาว ผ่านการประเมินรอบที่ 3

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี      ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูสุพัชรี ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาวนำนักเรียนรับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 รอบที่ 2
โรงเรียนบ้านบะยาวนำนักเรียนรับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 รอบที่ 2

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รั... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียน... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES