โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

บุคลากร

1

ข่าวความเคลื่อนไหว

49

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         วันที่  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยคุณครูมานิดา ไชยศิริ และคุณครูปัญจะระ ส... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5

วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนางมานิดา ไชยศิรินายวรพัฒน์ เตาะอ้น และนายศุภชัย วันสืบ ครูโรงเรีย... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5

วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนางมานิดา ไชยศิรินายวรพัฒน์ เตาะอ้น และนายศุภชัย วันสืบ ครูโรงเรีย... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ ๑๒ ปี เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๑,๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ ๑๒ ปี เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๑,๒

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลบ้านฝาง นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ้น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนายคำผาย กาสี... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

คุณจันทร์ฉาย มะระโซ มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
คุณจันทร์ฉาย มะระโซ มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน

        วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย “คุณจันทร์ฉาย มะระโซ คุณรุ่งณภา ทศชาพร้อมคณะ" ร่... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2564 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance A... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกว้างในระดับชั้นที่ได้รับอนุมัติเปิดเรียน On Site
ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกว้างในระดับชั้นที่ได้รับอนุมัติเปิดเรียน On Site

      วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู แ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

                วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

การติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรง... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปี รับวัคซีน Phzer เข็มแรก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปี รับวัคซีน Phzer เข็มแรก

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ้น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นา... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๑๙,๒๓ สิงหาคม และวันที่ ๑๕ กันยายน พ.... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES