โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

บุคลากร

2

ข่าวความเคลื่อนไหว

14

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

กิจกรรมวันพระ
กิจกรรมวันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรม วันธรรมสวนะที่วัดวังเย็น บ้านนา... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

Open Approach ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ท่องเที่ยวเมืองไทย
Open Approach ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ท่องเที่ยวเมืองไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะครูทีม Open Approach ช่วงชั้นที่ 2    และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ร่วมสังเกตการสอน อภ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นำโดย ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า และนายรักไทย ละทัยนิล,            นางบรรจง  สมานมิตร,นาง... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นำโดย ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า และนายรักไทย ละทัยนิล,            นางบรรจง  สมานมิตร,นาง... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

นิเทศ ปฐมวัย
นิเทศ ปฐมวัย

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน         นาฝายนาโพธิ์  นิเทศการเรียนการสอนชั้นป... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

morning talk
morning talk

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์     ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม  2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ประเมิน ว.21 การเลื่อนวิทยฐานะ      ชำนาญการพิเศษ ครูกนกวรรณ แก้วดอนหัน ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  คะแนนด้านคณิตศาสตร์ 92.37 คะแนน... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 25564  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรมนักเรียนนำไปใช้ใ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จะจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จะจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบพระคุณท่าน ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และค... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2564  คณะครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   นำเสนอแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเ... โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์อ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES