โรงเรียนบ้านบะยาว

บุคลากร

2

ข่าวความเคลื่อนไหว

33

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์   กล้าหาญ (คุณครูใบเตย)  สู่รั้วขาว-แดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์ กล้าหาญ (คุณครูใบเตย) สู่รั้วขาว-แดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์   กล้าหาญ (คุณครูใบเตย) สู่รั้วขาว-แดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งใ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในนักเรียน
โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในนักเรียน

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในนักเรียน เพื่อตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Ki... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITEจากคณะกรรมการทั้... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITEจากคณะกรรมการทั้... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาวเข้าร่วมอบรมในเรื่อง การตรวจ ATK ในนักเรียน การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 พร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติด้วยต้นเองพร้อมด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19
โรงเรียนบ้านบะยาวเข้าร่วมอบรมในเรื่อง การตรวจ ATK ในนักเรียน การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 พร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติด้วยต้นเองพร้อมด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่ว... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุถึง 12 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2
ครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุถึง 12 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุถึง 12 ปี รับวัควีนไฟเซอ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2564  นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายหนูกี ศร... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 6
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 6

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว และคุณครูประจำชั้นได้ดำเนินการ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 5  และมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษของกองทุนเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 5 และมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษของกองทุนเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)

          วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว และคุณครูประจ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 4 โรงเรียนบ้านบะยาว
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 4 โรงเรียนบ้านบะยาว

        วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว และคุณครูประจำ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 3 โรงเรียนบ้านบะยาว
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่ 3 โรงเรียนบ้านบะยาว

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว และคุณครูประจำชั้นได้ดำเนิน... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES