โรงเรียนบ้านแก่นเท่า

บุคลากร

1

ข่าวความเคลื่อนไหว

11

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า คณะคุณครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ร่วม... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูทุกท่าน นักเรียนทุกคน  กรรมการสถานศึกษาทุกท่... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่านร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแ... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่านร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแ... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูทุกท่าน ร่วมกันจัดงานป... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่าน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองของ... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

การจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในชุมชนบ้านแก่นเท่า เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า
การจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในชุมชนบ้านแก่นเท่า เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครู ได้จัดประชุมกรรมการสถาน... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

การดำเนินการทดสอบ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การดำเนินการทดสอบ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่  24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่าได้ดำเนินการทดสอบ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวย... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

มอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนอ่านเขียนเต็ม 100 % และรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากชมรมผู้สูงอายุบ้านม่วงโป้
มอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนอ่านเขียนเต็ม 100 % และรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากชมรมผู้สูงอายุบ้านม่วงโป้

        วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม  2564  ท่านผู้อำนวยการทองอยู่ พระชัย ได้มอบรางวัลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแ... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านแก่นเท่าได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

การมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่มีคะแนนอ่านเขียนเต็ม 100 %
การมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่มีคะแนนอ่านเขียนเต็ม 100 %

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการทองอยู่ พระชัย ได้มอบรางวัลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่มีคะแนนเต็มจากการสอบอ... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 , ที่โรงเรียนบ้านแก่นเท่า  โดยศน.ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน และ ศน.กรรณิการ์ ปานนี้ ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักง... โรงเรียนบ้านแก่นเท่าอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES