My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0003 การอบรมปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
10 พ.ย. 2563 เวลา16:42:57
127
จำนวนรายการทั้งหมด 1 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณขอ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีน... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นางมานิดา ไชยศิริ พร้อมด้วยคณะครู โดยมีครูดุจดาว พันธวาศิศฏ์ เจ้าของโคร... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นางมานิดา ไชยศิริ พร้อมด้วยคณะครู โดยมีครูดุจดาว พันธวาศิศฏ์ เจ้าของโคร... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

นักเรียนอายุ ๕- ๑๑ เข้ารับวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม
นักเรียนอายุ ๕- ๑๑ เข้ารับวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โดยคณะครูโรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการคัดกรอง วัดน้ำหนัก - ส่วน... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ออกนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบะยาว
นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ออกนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบะยาว

  วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ออกนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

การพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ บนฐานนวัตกรรมระดับกลุ่มสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ บนฐานนวัตกรรมระดับกลุ่มสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่  ๘ (บ้านฝางเหนือ) ... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกว้าง
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดร.ศน.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม : ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีท่านศึกษานิเทศก์กรรณิการ์ ปานนี้
โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม : ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีท่านศึกษานิเทศก์กรรณิการ์ ปานนี้

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว&nb... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนโสกม่วงดอนดู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม
โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี รับวัควีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนโสกม่วงดอนดู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี ร... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES