กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News

แสดงรายการเข้าใช้งาน / ปรับปรุง / ความเคลื่อนไหว 

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
 

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔


เมื่อ [2021-09-15 22:15:20]

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๑๙,๒๓ สิงหาคม และวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศภายในชั้นเรียนของแต่ละสายชั้น ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของคณะครูทุกท่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ เพื่อจะได้วางแผนช่วยเหลือหรือจัดสรรเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางหรือปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๒ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand และถือปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังฯ เป็นสำคัญ....

ที่มา:  คลิกที่นี่https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนดอนหันประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
 โรงเรียนบ้านโสกแต้
 โรงเรียนบ้านบะยาว
 โรงเรียนบ้านป่าหวาย
 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
 โรงเรียนบ้านโนนค้อ
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   3 คน

สถิติปีนี้:        7436 คน

สถิติทั้งหมด: 8684 คน