กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News

แสดงรายการเข้าใช้งาน / ปรับปรุง / ความเคลื่อนไหว 

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ป

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ...
    ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ประจ...
    ครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้น

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา...
    โรงเรียนบ้านโสกแต้จัดประชุมติดตามสถาณการณ์การ

วันที่ 1 พ.ย.2564 นายศรีธน แสงสีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ ประชุมคณะครูและบุคลากรโรง...
    โรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมกา

วันที่ 19 กันยายน 2564  นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมค...
    การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน คร

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที...
    การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้

วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โดยคณะกรรมการประเมินการเตรี...
    กิจกรรมมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก

          วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย ...
    กิจกรรมรับอาหารเสริม (นม) เงินเยียวยา 2 พันบาท และ

      วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดยคณะครูประจำชั้...
    ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นางมานิดา ไชยศิริ หัวหน้างาน...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ...
    ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อก่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านโคกกว้าง นำโดยนายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน นา...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายประก...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

          วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวย...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

    วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นางมานิดา ไชยศิริ พร้อ...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

        วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยก...
    เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกงามฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้

       วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้มีเจ้าหน้าที่เทศบา...
    การดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูป

วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด นำโดยท่านผู้อำนวยการโร...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    การนิเทศภายในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ระหว่างวันที่  5-13 กรกฎาคม  2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว...
    การดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูป

วัน อังคาร ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ทางโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด นำโดยท่านผู้อำนวยก...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

        วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยก...
    การรับ-ส่งใบงานระหว่างนักเรียนและครูประจำชั้น

        วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยกา...
    โรงเรียนบ้านดโกกว้างประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วัน

      ตามที่ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ...
    กิจกรรมวันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ร่วมกิจก...
    Open Approach ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ท่องเที่ยวเมื

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะครูทีม Open Approach ช่วงชั้นที่ 2    และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...
    อบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นำโดย ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า และนายรักไทย ละทัยนิล,     &nb...
    นิเทศ ปฐมวัย

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน         นาฝาย...
    morning talk

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  &n...
    กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า คณะ...
    การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ...
    กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ...
    กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

           วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบ...
    การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

         วันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการประเมิน...
    โรงเรียนบ้านโคกกว้าง รับมอบ “เครื่องคอมพิวเตอร

        วันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ...
    การแต่งตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่  ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรร...
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
    เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกงามเข้ามาดำเนินการฉีด

        วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้มีเจ้าหน้าที่เทศบา...
    การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือ (COVID-19) จ

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๒๐ น. ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำ...
     โรงเรียนบ้านบะยาวมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรีย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พ...
    ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม  2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ประเมิน ว.21 การเลื่อนวิทยฐานะ      ...
    การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา2019 บริเวณอา

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลหนองบ...
    ทีมงานช่างจิตอาสา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

      วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง “นายประกอบ ดาแพง” ประธาน...
    ทีมงานช่างจิตอาสาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอ

            วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ในช่วงเช้านา...
    ทีมงานช่างจิตอาสาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอ

          วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ทีมงานช่างจิตอ...
    การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พ...
    การเข้าร่วมประชุมทางไกลการเตรียมการเปิดภาคเรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสราวุธ รุณชัยศรี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้า...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

            วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคก...
    ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูทุกท่าน นัก...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจกหนังสือเรียน อ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่าน...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ

วันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยก...
     การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเ...
    การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรง...
    รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึ

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนา...
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู

วันที่ 4 พฤษภาคม 25564  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ...
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม  2564  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็...
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนดอนหันประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
 โรงเรียนบ้านโสกแต้
 โรงเรียนบ้านบะยาว
 โรงเรียนบ้านป่าหวาย
 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
 โรงเรียนบ้านโนนค้อ
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   3 คน

สถิติปีนี้:        7436 คน

สถิติทั้งหมด: 8684 คน