กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News

แสดงรายการเข้าใช้งาน / ปรับปรุง / ความเคลื่อนไหว 

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    ผลการทดสอบด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 โรงเรียน

ผลการทดสอบด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านบะยาว                        ด้า...
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั

    วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการส...
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว ประ

โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วย...
    พิธีมอบวุฒิบัตรและการปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร้อมด้วย...
    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรี...
    เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อปลูกฝัง...
    กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับ

วันที่  5  เมษายน  2564 เวลา 10.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรง...
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่าน จ...
    กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
    คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564  นายสราวุธ  รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครูโร...
    ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จะจบหลักสูตรการศึกษ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบพระคุณท่าน ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวย...
    การจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในช

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรีย...
    จกรรมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

    วันที่  25 มีนาคม  2564 ณ วัดศรีชมชื่น  โรงเรียนบ้านโคกกว้างร่วมกับสำนักงานเทศบาลต...
    กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนบ้านบะยาว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐ...
    การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาวเป็นสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึก...
    รายงานผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2564  คณะครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   นำเสนอแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื...
    การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ดำเนินการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...
    การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ปีก

         วันที่  24 มีนาคม  พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการ...
    การดำเนินการทดสอบ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันที่  24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านแก่นเท่าได้ดำเนินการทดสอบ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท...
    ข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งปร

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสราวุธ  รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครูโรงเรียนบ...
    

...
    มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนควา

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน    บ้านนาฝายนาโพธิ์...
    โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม  2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี  หัวหน้าโครงการวิจ...
    เตรียมความพร้อม NT

...
    มอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที

        วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม  2564  ท่านผู้อำนวยการทองอยู่ พระชัย ได้มอบรางวัลให้นั...
    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช

      วันที่  18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการประเมินความสามารถ  ด้าน...
    สอบ (RT.) ป.1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น...
    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช

โรงเรียนบ้านบะยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยการนำของท่านผู้อำ...
    การทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยข

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านแก่นเท่าได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภา...
    การมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการทองอยู่ พระชัย ได้มอบรางวัลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา...
    การทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยข

  วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้างได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขีย...
    ท่านศน.ออกนิเทศติดตามงาน OkRs.1-4

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่านศน.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน และท่านศน.กรรณิการ์  ปานนี้ ออกนิเทศติ...
    การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นำโดยนายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้จัดกิจกรรม...
    กิจกรรมวันมาฆบูชา

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าหวายได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปร่วมกิจกรรมว...
    การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนท

16 กุมภาพันธ์ 2564 , ที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โดยศน.ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน และ ศน.กรรณิการ์ ป่านนี้ ศ...
    การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ทดสอบการอ่

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 , ที่โรงเรียนบ้านแก่นเท่า  โดยศน.ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน และ ศน.กรรณิ...
    

คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ขอนแก่นเขต1ได้มีการติดตามการจัดการเรี...
    ประชาสัมพันธ์การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 การเปิดชั้นเรียนรายวิชาคณิตศาตร์ชั้นประถมศึกษาป...
    กิจกรรม English Camp

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2564  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวได้ จัดโครงการ ค่าย Engli...
    กิจกรรมการอบรมขยายผลพัฒนาครูในโรงเรียน ในการใ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว พร...
    รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่องจากบริษัท ซีพี อ

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ภายใต้การบริหารงานของ ท่านผู้อำนวยการบุญฤทธิ์   สินอยู่    ...
    อบรมครูวิชาการ63

28 มกราคม 2564, ที่โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝ...
    ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

7 พศจิกายน 2563, เวลา 09.09 น./ นายพรหมเมศว์ ธรวัฒนโภคิน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล...
    สพป.ขก.1 จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดอบรมพัฒนาเ...
    การแข่งขันกีฬาสพฐ.สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​

การแข่งขันกีฬาสพฐ.​ สพป.ขอนแก่นเขต1ระดับโซน​ ระหว่างกลุ่ม8บ้านฝางเหนือและกลุ่ม9บ้านฝางใต้...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์ยกผลสั

กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 (บ้านฝางเหลือ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับก...
    โรงเรียนบ้านโคกกว้างจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโคกกว้างจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้อำน...
    ดร.ศิริกุล นามศิริ สำรวจสภาพการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เ...
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561 วันที่ 30 พฟฤษภาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ฝ...
    โรงเรียนบ้านโสกแต้ ร่วมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยกา

โรงเรียนบ้านโสกแต้ จัดงานพิธิต้อนรับ ผอ.พรหมเมศว์  ธรวิวัฒนโภคิน ซี่งเดินทางมาดำรงตำแหน...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและ

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561  ...
    ประชุมคณะทำงานจัดการเว็บไซต์กลุ่ม8

...
    กิจกรรมบัณฑิตน้อยรร.บ้านบะยาว

...
    ปัจฉิมนิเทศโณงเรียนบ้านโคกกว้าง ปีการศึกษา2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560  โดยท่านผู้อำนวยการ สนิท พลค้อ วันที่ 16...
    ประชุมคณะกรรมการสอบอ่าน ป.1

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 (ฝางเหนือ) ประชุมคณะกรรมการ สอบอ่าน ป.1 เพื่อเป็นการเ...
    ร.ร.บ้านแก่นเท่า. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผ

ร.ร.บ้านแก่นเท่า. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งกิจกรรมผู้ปกคร...
    ครูผู้ทรงคุณค่า คุณครูบัญญัติ

ขอขอบพระคุณ ครูผู้ทรงคุณค่า ครูบัญญัติ ที่ได้มาช่วยสอนลูกเสือสำรองที่ ร.ร.บ้านแก่นเท่า...
    พุธเช้าชาวฝางเหนือ

เช้านี้ที่โรงเรียนบ้านบะยาวครูสุเทพ ธงศิลา ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรับนักเรียนที่ประตูด...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนดอนหันประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
 โรงเรียนบ้านโสกแต้
 โรงเรียนบ้านบะยาว
 โรงเรียนบ้านป่าหวาย
 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
 โรงเรียนบ้านโนนค้อ
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      7 คน

สถิติเดือนนี้:   415 คน

สถิติปีนี้:        1122 คน

สถิติทั้งหมด: 2370 คน