กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News

แสดงรายการเข้าใช้งาน / ปรับปรุง / ความเคลื่อนไหว 

 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    การพัฒนาและซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านแล

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกา...
    นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดร.ศน.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ประจำสำน...
    โรงเรียนบ้านบะยาว รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียน ที่มีอายุระหว่

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได...
    ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง...
    ผลการสอบการอ่านการเขียน RT

ผลการสอบการอ่านการเขียน (RT) โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ปีการศึกษา 2564...
    ผลการสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ผลการสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ...
    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท

    วันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ข้าร่วมพิธีรับรับป้ายตราพระ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของนายสราวุธ รุณชัยศรี      ผู้อำนวยกา...
    โรงเรียนบ้านบะยาวนำนักเรียนรับวัควีนไฟเซอร์ฝา

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้...
    โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความ

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานขอ...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (ปัจจัยพื้นฐานสำหร

  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายวรพัฒน์ เตาะอ้น ครูผู้รับผิดชอบงา...
    นักเรียนอายุ ๕-๑๑ ปี เข้ารับวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม

       วันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โดยคณะครูโรงเรีย...
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึ...
    ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลสอบทางการศึกษาร...
    รงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบ

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม  พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดั...
    การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (NT) ปีก

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษ...
    โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ตรวจ ATK ให้นักเรียนชั้นประถ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนางมานิดา ไชยศิริ นายวรพัฒน์ เตาะอ้น ...
     โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับประกาศนียบัตรจากสำนัก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงาน...
    โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการประเมินความสา

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาวได้ดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เ...
    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกกว้างได้ดำเนินการประเมินความส...
    กราบขอบพระคุณที่ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยิน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นำโดยคณะครูโรงเรียนบ้านแก่นเท่า และคณะกรรมการสถานศึกษาแล...
    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้

    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โดยนายศุภชัย วันสืบ และนายปัญจะระ สร้อย...
     ท่านศึกษานิเทศก์ ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน และ ศึกษาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยการนำของ นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเ...
    การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 นำโดยนางวาลย์พัชนีย์ บุณยะเวศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโ...
    มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษของกองทุนเพื่อเสมอภาค

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบะยาว     นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรง...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

          วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. 256๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นาย...
    ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่

         วันที่  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการ...
    การประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดยนายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
    นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัค

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคารพร้อมคณะครู เ...
    นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัค

  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมั...
    การนิเทศการเตรียมความพร้อม การประเมินตนเองของ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดย นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation(DE) ต้นน้ำร่วมกับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารเข้าร่วมการอบอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดย นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการแ...
    โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้รับการคัดเลือกยกระดั

วันที่ 29 กันยายน 2564  เนื่องด้วยโรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา C...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์

โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์   กล้าหาญ (คุณครูใบเตย) สู่รั้วขาว-แดง เนื...
    กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยคุณ...
    โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนางมานิดา ไชยศิรินายวรพัฒน์ เตา...
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ ๑๒ ปี

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลบ้านฝาง นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ้น ครูประจำชั้...
    คุณจันทร์ฉาย มะระโซ มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช สำห

        วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย “คุณจันทร์ฉ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในนักเรียน เพื่อตรวจความพร้...
    คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอข้อตกลงในการพ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2564 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเน...
    ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร

      วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู...
    ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SI

                วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู...
    โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน โดยการจัดกา...
    โรงเรียนบ้านบะยาวเข้าร่วมอบรมในเรื่อง การตรวจ A

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว...
    การติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง พร้อมด...
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ป

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ...
    ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ประจ...
    ครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้น

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา...
    โรงเรียนบ้านโสกแต้จัดประชุมติดตามสถาณการณ์การ

วันที่ 1 พ.ย.2564 นายศรีธน แสงสีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ ประชุมคณะครูและบุคลากรโรง...
    โรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมกา

วันที่ 19 กันยายน 2564  นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมค...
    การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน คร

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที...
    การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้

วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โดยคณะกรรมการประเมินการเตรี...
    กิจกรรมมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก

          วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย ...
    กิจกรรมรับอาหารเสริม (นม) เงินเยียวยา 2 พันบาท และ

      วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดยคณะครูประจำชั้...
    ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นางมานิดา ไชยศิริ หัวหน้างาน...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนดอนหันประชารัฐวิทยา
 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
 โรงเรียนบ้านโสกแต้
 โรงเรียนบ้านบะยาว
 โรงเรียนบ้านป่าหวาย
 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
 โรงเรียนบ้านโนนค้อ
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   28 คน

สถิติปีนี้:        564 คน

สถิติทั้งหมด: 10133 คน